Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Incest


In our blood flows pure incest.
 Teratogenesis
 
Βreeds of guilt.
We bitter the bread we eat
  We mourn compulsively our feet.
We build our births with mud.

I do not regret that I ate the Apple.
I will not rip my eyes of
Neither will  i swallow fire
Unforgivable i will remain.
i will go out for a smoke.
i will cook some soupe
i will fuck.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου